TIN TỨC

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
date 18/06/2024
Nhiều đổi mới trong công tác phong trào thi đua tại Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Thương mại
date 17/06/2024
Sáng 14-6, Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức tọa đàm “Quản lý, giáo dục học sinh trung cấp (hệ 9+) trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp”.
date 14/06/2024
Chiều 13/6, Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý và Quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với Cán bộ quản lý.
date 13/06/2024
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp trung. Ngày 13/6, Trường Cao đẳng Thương mại phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng “Kỹ năng lãnh đạo” cho cán bộ chủ chốt của trường.
date 13/06/2024
Ngày 11/6, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tại miền Trung và Tây Nguyên (VECOM miền Trung - Tây Nguyên) và Trường Cao đẳng Thương mại (COC) đã gặp gỡ thảo luận về việc hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Thương mại điện tử và Logistics.
date 11/06/2024