Tổ chức cuộc thi: Viết tóm lược về “Cuốn sách tôi yêu”