Công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách khoa Kế toán - Tài chính

Ngày 05-12, Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách khoa Kế toán - Tài chính.

TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí ThS. Huỳnh Văn Bình

Tại buổi công bố này, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại quyết định giao nhiệm vụ phụ trách khoa Kế toán - Tài chính đối với ThS. Huỳnh Văn Bình - Phó Trưởng khoa Kế toán - Tài chính, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Nhà trường, TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Huỳnh Văn Bình đã được tín nhiệm bổ nhiệm hôm nay; Hiệu trưởng mong đồng chí sẽ phát huy hết năng lực, luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó.