Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Năm học 2023-2024 (Đợt 4)

Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Năm học 2023-2024 (Đợt 4) 

Danh sách nộp lệ phí thi TACĐR (tính đến ngày 5/6/2024)

Xem file đính kèm.

Sinh viên có mặt trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ SV/Giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.

 

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Năm học 2023-2024 (Đợt 4)
Tập tin: Danh sách nộp lệ phí thi TACĐR (tính đến ngày 4/6/2024)