Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17)

Phòng TT,KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17)

Xem file đính kèm.

Lưu ý:

  • Môn Quản trị học (Thi Vấn đáp) được chia làm 3 suất
  • Sinh viên chú ý mang theo Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân để xuất trình khi vào phòng thi

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước ngày 22/11/2023.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17)