Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 - Lớp vét

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 Lớp vét

Xem file đính kèm.

* Mọi thắc mắc học sinh/sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Quản lý đào tạo (tầng 2 khu văn phòng) trước 09g00 17/06/2024.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK2, 2023-2024 - Lớp vét