Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và sinh viên đã nộp lệ phí đợt 2 năm học 2023 - 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm
Tập tin: Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR