Những mốc quan trọng kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào tháng 8. Do đó, các mốc thời gian liên quan đến xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng cũng lùi lại.