Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng năm 2020

 

Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại trải nghiệm nghề nghiệp Melia Danang Beach Resort (chuẩn 5 sao quốc tế)