Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

- Bảng điểm tổng hợp môn học GDQPAN khóa 11 và khóa cũ Xem tại đây

- Bảng điểm tổng hợp môn học GDQPAN khóa 12 Xem tại đây

*Ghi chúThời gian nhận chứng chỉ sẽ thông báo cụ thể sau