Đăng ký khóa học Marketting online miễn phí

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Thương mại và Công ty Cổ phần Đầu tư Let Online về việc tổ chức khóa học Marketting Online; nay Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức khóa học marketting Online dành cho sinh viên khóa 10, khóa 11 với các nội dung cụ thể như sau:

* Thời gian và địa điểm:
- Thời gian dự kiến khai giảng: 03/11/2018
- Thời gian học: 1 buổi/tuần; 3h/buổi (học vào sáng thứ 7 hàng tuần)
- Thời lượng khóa đào tạo: 2 tháng
- Địa điểm: Phòng học A107, Phòng máy
- Số lượng học viên: 50-60 (ưu tiên sinh viên ngành Marketting thương mại)

* Đăng ký: sinh viên cao đẳng khóa 10, 11 có nhu cầu đăng ký vào form phía dưới