Kế hoạch 788 tổ chức hội thảo PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Kế hoạch hội thảo khoa học số 788/KH-CĐTM ngày 11/10/2018 về Phương pháp dạy học trong giáo dục nghề nghiệp dự kiến sẽ diễn ra lúc 8h00 ngày 22/12/2018 xem chi tiết>>>