Đà Nẵng TV: Trường CĐTM hợp tác toàn diện với FLC Quy Nhơn