Truyền hình Thông tấn: Trường CĐTM hợp tác toàn diện cùng FLC Quy Nhơn Golf & Resort