Bản tin khoa học số 39-2017

 

STT

Tên bài

Tác giả

1

Chào mừng năm học mới 2017 - 2018

 TS. Đinh Văn Tuyên

2

Giải pháp phát triển đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Thương mại trong bối cảnh mới                   

ThS. Hồ Thị Thùy Linh

3

Nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần Quản trị học

ThS. Lê Thị Mỹ Dung, Nguyễn Ngọc Thứ

4

Vai trò của cố vấn học tập trong việc thúc đẩy kết quả học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại 

ThS. Hồ Thị Mỹ Kiều, ThS. Lê Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Kim Thanh

5

Một số giải pháp hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu trong dạy học theo tín chỉ

ThS. Lê Thị Vân Kiều

6

Nâng cao kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn Trường Cao đẳng Thương mại 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Đình Thảo, SV. Nguyễn Huỳnh Bảo Long

7

Một số phương pháp tự học tiếng Anh đơn giản và hiệu quả

ThS. Đỗ Thị Bích Thuận)

 

Hướng dẫn sinh viên tự học từ vựng tiếng Anh bằng flashcard 

ThS. Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh)

8

Đánh giá chất lượng dịch vụ ký túc xá – Từ góc nhìn sinh viên nội trú Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Hoàng Thị Thắm, Ngô Thị Thùy Trang

9

Phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, ThS. Trần Thị Phúc Trinh, SV. Nguyễn Thị Kim Lang

10

Hợp đồng vô hiệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014  

TS. Đặng Xuân Trường

11

Phấn đấu để đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Mạnh Công

12

Ngày hội Chào Tân sinh viên 2017  

TS. Đặng Xuân Trường, Cao Việt Trung