Bản tin khoa học số 38-2018

 

STT

Tên bài

Tác giả

1

Vận dụng phân tích nghề vào các nghề đang đào tạo tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Nguyễn Tiền Tiến

2

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017

ThS. Thi Hồng Tuấn

3

Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo tại khoa Thương mại và Du lịch

ThS. Trương Thị Thanh Thủy

4

Vai trò của giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng đối với sinh viên trong giai đoạn hiện nay  

ThS. Dương Thị Nghĩa, ThS. Lưu Thị Thu Hằng

5

Vấn đề lựa chọn nghề nghiệp của người học hiện nay - Thực trạng và giải pháp (

ThS. Hoàng Thị Thắm

6

Công tác quản lý giáo dục với sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại 

ThS. Đặng Thị Thanh Tú

7

Thực trạng và kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp hiện nay tại Việt Nam

ThS. Mai Duy Phước

8

Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

ThS. Lê Thị Ngọc Xuân, ThS. Hồ Ngọc Lê Vinh, Ngô Thị Thùy Trang

9

Đầu tư chứng khoán hiệu quả với phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng

ThS. Vũ Thị Phương Hạnh

10

Nâng cao tiềm năng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch Việt Nam 

Ngô Thị Đạo

11

Một số giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học đối với giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2016 - 2017  

TS. Trần Thị Hòa

12

Vận dụng biểu đồ Gantt để lập kế hoạch tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên

ThS. Hồ Thị Mỹ Kiều, ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương, ThS. Trần Thị Kim Phượng)

13

Các yếu tố văn hóa được phản ánh trong quảng cáo – cách tiếp cận về ngôn ngữ và hình ảnh  

ThS. Nguyễn Thị Phương Linh, Dương Khánh Dạ Quỳnh

14

Vai trò của đạo đức trong phát triển doanh nghiệp

ThS. Lê Thị Mỹ Dung