Bản tin khoa học số 37-2017

 

STT

Tên bài

Tác giả

1

Mừng đảng quang vinh, mừng xuân Bính Thân

TS. Đinh Văn Tuyên

2

Đôi nét về hình tượng con gà trong đời sống văn hóa Việt Nam  

ThS. Trần Đình Bình

3

Tết – Đi để trở về

Nguyễn Văn Đức

4

Giải pháp tuyển sinh bồi dưỡng ngắn hạn tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Trương Thị Thanh Thủy

5

Giải pháp nâng cao chất lượng đào  tại tại khoa Kế toán Kiểm toán Trường Cao đẳng Thương mại  

ThS. Nguyễn Văn Liêm

6

Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Dương Thị Nghĩa

7

Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại 

ThS. Đinh Văn Tân

8

Trao đổi về dạy và học các học phần Lý luận chính trị từ những con số

ThS. Nguyễn Thị Tâm

9

Kinh nghiệm giảng dạy một số học phần đạt kết quả cao thuộc chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Lê Thị Ngọc Xuân

10

Đánh giá kết quả học tập các học phần thuộc bộ môn Tài chính Doanh nghiệp dưới góc độ giảng viên 

ThS. Lê Thị Mỹ Phương

11

Nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên trường Cao đẳng Thương mại 

Võ Thị Phương Anh

12

Bàn về tội kinh doanh trái phép trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam  

Mai Thị Mai Hương

13

 

Ứng dụng phần mềm Microsoft excel vào giảng dạy các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

TS. Trần Thị Hòa, ThS. Đinh Phạm Thảo

14

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ tại Trường Cao đẳng Thương mại – Theo góc nhìn sinh viên

Lê Thị Hằng – Trần Thị Hàn Uyên

15

Những sự kiện nổi bật năm 2016 của Trường Cao đẳng Thương mại

TS. Đinh Xuân Trường, CN. Cao Việt Trung

 

Cách cắm bình lay ơn “nghìn tay” chơi tết