Bản tin khoa học số 36-2017

 

STT

Tên bài

Tác giả

1

Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

 

2

Chào tân sinh viên khóa 10

Trung tâm Đối ngoại, Truyền Thông và Hỗ trợ sinh viên

3

Thơ: Người lái đò thầm lặng

ThS. Hồ Bích Thảo

4

Hạnh phúc được đi học

Nguyễn Văn Đức

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Thương mại

TS. Trần Thị Hòa, Võ Thị Phương Anh

6

Một số giải pháp để phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Thương mại

Nguyễn Hữu Cúc

7

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Tài chính Ngân hàng – tiếp cận trên quan điểm người học 

ThS. Nguyễn Thị Khuyên

8

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào gảng dạy các học phần Lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Phan Thị Ngọc Liên

9

Một số giải pháp nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Lê Nguyễn Kim Oanh

10

Chu chuyển tư bản thương nghiệp và sự ảnh hưởng của nó tới giá cả hàng hóa

ThS. Nguyễn Mạnh Công

11

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành tại Trường Cao đẳng Thương

ThS. Dương Thị Mỹ Hoàng

12

mại  Đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành kế toán theo mô hình kế toán ảo

ThS. Nguyễn Văn Liêm

13

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện văn hóa ứng xử của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Trần Thị Kim Phượng, ThS. Hồ Thị Mỹ Kiều, ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

14

Thực trạng kiến tập của sinh viên chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm tại Trường Cao đẳng Thương mại                 

ThS. Hồ  Thị ThùyLinh, ,SV Bùi Thị Thúy Anh, SV Nguyễn Thị Hải Yến

15

Một số điều học được tại khóa đào tạo kỹ thuật công nghiệp (dự án phát triển nguồn nhân lực Việt – Hàn)                            

ThS. Nguyễn Tri Vũ