Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc gia

Quý thầy cô nghiên cứu và tham gia viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Thương mại và phân phối" do Trường Đại học Thương mại, Đại học Đà Nẵng phân hiệu tại KonTum và Khoa Thương mại Đại học Kinh tế Đà Nẵng đồng tổ chức. Mọi chi tiết xem file đính kèm  xem chi tiết>>>