Kế hoạch làm khóa luận và thực tập cuối khóa ĐHLT K12

Thông báo cho các sinh viên đại học liên thông K12 chưa hoàn thành chương trình 

Kế hoạch làm khóa luận (chi tiết)

- Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn và thực hiện theo đúng kế hoạch