Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập

Nhằm hỗ trợ địa điểm thực tập cho sinh viên cuối khóa, Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên thông báo bảng “Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp tuyển thực tập sinh”.

=>Các bạn sinh viên có nhu cầu, cần hỗ trợ liên hệ Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên (tầng 2) gặp Cô Trang

*Lưu ý: danh sách sẽ được cập nhật liên tục.