Khoa TCNH - Thông báo lịch vấn đáp báo cáo TTTN 2016-2017

 Khoa TCNH thông báo lịch vấn đáp báo cáo TTTN năm học 2016-2017.

Sinh viên xem tại đây.

Sinh viên chú ý đi sớm 15' và đi đầy đủ.

Ghi chú: Thông báo được dán tại bảng Thông báo trước VPK TCNH.