Danh sách GV hướng dẫn thực tập Trung cấp K38A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán

 Danh sách GVHD                                                  Mẫu Đơn xin đổi đề tài và đơn vị thực tập

* Lưu ý: 

- SV liên hệ GVHD để được hướng dẫn, nếu thay đổi đề tài và đơn vị thực tập thì làm đơn theo mẫu trên đưa GVHD ký duyệt và nộp về VP Khoa KT-KT hạn cuối ngày 07/07/2016

- Duyệt đề cương chi tiết: các ngày 11-12/07/2016 tại Khoa KT-KT

- Nộp báo cáo TTTN: ngày 22/08/2016 tại Khoa KT-KT