Toàn cảnh lửa trại "Tiếp lửa truyền thống"

Toàn cảnh màn đốt lửa Hội trại "Tiếp lửa truyền thống"
chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2016)
và 43 năm thành lập Trường Cao đẳng Thương mại (27/3/1973-27/3/2016)