Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH sinh viên

                 Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH sinh viên

STT

Tên biểu mẫu

1

Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài

2

Đề cương chi tiết đề tài

3

Hợp đồng NCKH đề tài

4

Bố cục báo cáo đề tài

5

Phiếu nhận xét đề tài

6

Phiếu đánh giá đề tài

7

Tổng hợp điểm đánh giá

8

Biên bản nghiệm thu

9

Biên bản thanh lý

10

Giấy đề nghị gia hạn thực hiện đề tài

11

Giấy đề nghị thay đổi tên đề tài

12

Giấy đề nghị thay đổi ĐCCT đề tài

13

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài