Bản tin truyền hình số thứ 1 năm 2014

Bản tin truyền hình số 1 năm 2014 Trường Cao đẳng Thương mại
Trân trọng gửi tới quý vị, quý Thầy Cô và các bạn sinh viên.