Danh sách tốt nghiệp CĐLT khóa 5

Bảng điểm học tập toàn khóa (chi tiết)

Danh sách nhận bằng tốt nghiệp theo đợt (chi tiết)

Chú ý:

- Ngày bế giảng:  7 giờ 00 ngày 07/06/2014 tại hội trường. Đề nghị SV đi đầy đủ và đúng giờ để nhận giấy tờ (Bằng TN, Bảng điểm, Chúng chỉ QP, TC, sổ đoàn

Sinh viên lên ký nhận bằng trước tại Trung tâm ĐTBD

Những sih viên chưa tốt nghiệp nếu hoàn thành chương trình học còn thiếu trước 01/09/2014 và sinh viên trượt tốt nghiệp sẽ nộp đơn thi lại trước ngày 15/08/2014 để được dự thi

- Sinh viên chưa nộp sổ đoàn và đoàn phí (03 lớp kế toán) thì lên nộp trược tiếp cho cô Oanh để đoàn trường xác nhận. Nộp trước ngày 20/06/2014 nếu không nộp SV phải  chịu hoàn toàn trách nhiệm của minh

- Không được nhận thay nếu vì điểu kiện phải nhờ bạn nhận dùm thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của công an