Danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tháng 5-2022

Để tạo điều kiện cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 và cựu sinh viên có cơ hội tìm được việc làm phù hợp, hiện Nhà trường đã liên hệ các Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 5-2022 với nhiều vị trí hấp dẫn.

=>Sinh viên và cựu sinh viên có nhu cầu liên hệ cô Nguyệt – Email: anhnguyet87tk@gmail.com hoặc liên hệ qua số ĐT: 0938.275.122 để được tư vấn và hướng dẫn nộp hồ sơ.