Danh sách thi HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)

Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13, 14)&HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15) (SBD-Phòng thi) : Xem tại đây

Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK1, 2021-2022 đợt  (LẦN 2) (SBD-Phòng thi) : Xem tại đây

Lưu ý về ký hiệu Phòng thi:

         TH T5: Phòng thực hành NV Bàn tầng 5

         PKT: Phòng Khảo thí

*Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng).