Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15); HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2)

Cụ thể:

       HK1, 2021-2022 đợt 2 (K13,14) và HK2, 2021-2022 đợt 1 (K15): Xem tại đây

       HK1, 2021-2022 đợt 1 (LẦN 2): Xem tại đây

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước ngày 15/04/2022.