Kế hoạch cho Sinh viên làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2)

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo "Kế hoạch cho Sinh viên làm Bài tập lớn HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 2)" như sau:

- Đối tượng: Sinh viên làm Bài tập lớp HK2, 2020-2021 đợt 1, đợt 2 (LẦN 1) có tổng điểm cuối kỳ không đạt (điểm F)

- Thời gian: Ngày 15-16/03/2022 (Buổi sáng bắt đầu từ 07h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h15, SV trống lịch học thì tham gia làm Bài tập lớn).

- Địa điểm: Phòng TT, KT&ĐBCL, tầng 3 khu vực văn phòng.

- Danh sách chi tiết: Xem tại đây

Sinh viên chú ý theo dõi thực hiện.

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng TT, KT&ĐBCL (tầng 3 khu văn phòng).