Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2022

  Trường Cao đẳng Thương mại - Trường công lập, thuộc Bộ Công Thương, 
tuyển sinh hệ chính quy (bậc cao đẳng, trung cấp) năm 2022 như sau:

------*-----

 

ĐÍNH KÈM

Phiếu xét tuyển bằng kết quả học tập kỳ 1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết lớp 12

Tải về

Phiếu xét tuyển bằng điểm thi THPT

Tải về