Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (LẦN 2) (đối với SV thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14,15)

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (lần 2) (đối với SV thi trực tiếp) và HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14, 15)

Cụ thể:

       HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (lần 2) (đối với sv thi trực tiếp)Xem tại đây

      HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14, 15)Xem tại đây

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước ngày 25/01/2022.