Lịch công tác tuần 02 từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

                      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 02
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

10/01

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

11/01

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Luật KT và chuẩn mực KT VN, Kế toán hoạt động KS-NH

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

12/01

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Thiết kế đồ hoạ Truyền thông Marketing; Thương phẩm và an toàn thực phẩm

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

13/01

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Giao ban công tác Đoàn thanh niên Quý I/2022

BCH Đoàn trường. Mời Thầy Trường dự

BTV Đoàn trường

Phòng họp

15h30

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Quản trị chất lượng; Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

Thứ sáu

14/01

S

8h00

Hội nghị Đảng bộ tổng kết công tác năm 2021

Toàn Đảng bộ & Khách mời

BTV Đảng ủy

Phòng Hội thảo

C

14h00

Họp HĐTS phiên thứ 2 năm 2022: Thống nhất nội dung Thông báo tuyển sinh năm 2022 và Triển khai chiến lược truyền thông giai đoạn 1.

Thành viên Hội đồng tuyển sinh; trưởng/phó Ban tư vấn, truyền thông năm 2022

Thường trực hội đồng

Phòng họp

Thứ bảy

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 16/01

S

8h00

Talk show "Tư duy và định hướng nghề thời hậu Covid

Đại diện BGH, SV các khoa chuyên ngành

Trung tâm ĐN, TT&HTSV

Trực tuyến