Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2021-2022 đợt 1 (K13, Kcũ) (SBD-Phòng thi)

Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK1, năm học 2021-2022 (SBD-Phòng thi) đợt 1:

        -  Danh sách thi: Xem tại đây

 

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng).