Lịch công tác tuần 01 từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022

                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 01
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

03/01

S

 

Nghỉ bù Tết dương lịch

 

 

 

C

 

 

 

 

Thứ ba

04/01

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 01/2022

BCH Đảng bộ và Khách mời

TV Đảng ủy

Phòng họp

Thứ tư

05/01

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Thuế, Tài chính doanh nghiệp

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 01/2021

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

P.TCHC

Phòng họp

Thứ năm

06/01

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Phân tích hoạt động kinh doanh, Thống kê kinh doanh

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức xin nghỉ việc

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ sáu

07/01

S

8h30

Giao ban công tác công đoàn quý I/2022

BCH CĐCS, mời Trưởng ban TTND dự

BTV CĐCS

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Nghiệp vụ thanh toán, Văn hóa du lịch

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

08/01

S

 

 

 

 

 

C