Thời khóa biểu tuần 15 hệ thống ôn tập đợt 1 HK1 (2021-2022)_dành cho khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

Thời khóa biểu tuần 15 hệ thống ôn tập đợt 1 HK1 (2021-2022)_dành cho khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

===> Xem tại đây

 

 

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu tuần 15 hệ thống ôn tập đợt 1 HK1 (2021-2022)_dành cho khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường bắt đầu từ ngày 04/01/2022 đến ngày 08/01/2022;

    (Số tuần được tính tiếp theo số tuần đang học để thuận lợi theo dõi, quản lý).

2. Lịch thi đợt 1 - HK1 (2021 - 2022) đối với khóa 13 bắt đầu từ ngày 07/01/2022 theo lịch của P. TTKT&ĐBCL.