Lịch công tác tuần 54 từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022

                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 54
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

27/12

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 về việc Bổ nhiệm lại CBQL đợt 1 năm 2022

Tập thể lãnh đạo

Phòng TCHC

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

28/12

S

7h30

Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ tổ chức đánh giá xếp loại Đảng viên tổ chức cơ sở Đảng năm 2021

BCH Đảng bộ & Khách mời

BTV Đảng ủy

Phòng họp

 

9h30

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

14h30

Họp HĐ kiểm kê tài sản 6 tháng cuối năm

Theo QĐ 578 ngày 27/12/2921

Phòng TCKT

Phòng họp

Thứ tư

29/12

S

8h00

Họp HĐ Trường phiên thứ năm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành viên HĐ trường

Chủ tịch HĐ trường

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

30/12

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Luật kinh tế, Tổ chức hoạt náo

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

8h30

Họp phát triển chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội

Thầy Vũ; Thầy Sơn; TP.KHCN; Trưởng các khoa, trưởng bộ môn thuộc khoa

Trung tâm ĐTBD

Phòng họp

C

14h00

Thông qua Hội đồng liên môn cấp Trường: 

 - Cô Việt Châu, môn: Nghệ thuật cắm hoa

Theo Quyết định Hội đồng

P.Đào tạo

A206

T

19h30

Sinh hoạt Cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Hội đồng cố vấn học tập; Tất cả CVHT các lớp khóa 13, 14, 15.

Thường trực HĐCVHT

Trực tuyến

Thứ sáu

31/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

01/01

S

 

Nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022)

 

 

 

C

 

 

 

 

Ghi chú: Trung đội tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu thời điểm Tết dương lịch và trực Bảo vệ (theo lịch trực riêng).