Lịch công tác tuần 53 từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2022

                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 53
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2022

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

20/12

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

13h30

Đánh giá viên chức năm 2021

Chủ tịch HĐ trường; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ ba

21/12

S

8h00

Gặp mặt CBVC & SV là Bộ đội xuất ngũ đang học tập, công tác tại Trường

Đại diện BGH & thành phần được mời

Phòng TCHC

Phòng họp

T

19h30

Quán triệt việc hệ thống ôn thi và đánh giá kết thúc môn học HK1, năm học 2021-2022

BGH; Trưởng khoa, trưởng Bộ môn; Trưởng (P.Đào tạo, P.TTKT&ĐBCL, P.KHCN) & GV giảng dạy các lớp HK1 (2021-2022)

Hiệu trưởng

Trực tuyến

Thứ tư

22/12

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Logistics căn bản; Thương mại điện tử

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Tuyến điểm du lịch VN, Kỹ năng giao tiếp trong KDDL

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

23/12

S

8h00

Quán triệt thực hiện kế hoạch rà soát Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

BGH; Trưởng các đơn vị (Phòng, Khoa, Trung tâm) trong Nhà trường

GH (phụ trách nhiệm vụ)

Phòng họp

C

14h00

Thông qua Hội đồng liên môn cấp Trường: 

 - Cô Việt Châu, môn: Nghệ thuật cắm hoa

 - Cô Kiều My, môn: Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Theo Quyết định Hội đồng

P.Đào tạo

A206

Thứ sáu

24/12

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Nghiệp vụ bàn 1; Nghiệp vụ bar

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

25/12

S

 

 

 

 

 

Chủ nhật 26/12

S

8h00

Talk show "Kỹ năng tìm việc làm hiệu quả trong thời đại 4.0"

Thầy Vũ, Thầy Trường, SV khóa 13

Trung tâm ĐN, TT&HTSV

Trực tuyến