Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2021-2022)

 1. Danh sách SV được miễn giảm học phí HK1 (2021-2022)

2. Danh sách SV được hưởng chế độ chính sách nội trú HK1 (2021-2022)

Lưu ý: SV xem danh sách và nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Vân) đến 9h00 sáng ngày 20/12/2021. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.