Hội nghị viên chức năm học 2021-2022

Ngày 12-12, Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021-2022. TS. Đinh Văn Tuyên - Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở đồng chủ trì; dự Hội nghị còn có TS. Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Trần Văn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, TS. Võ Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng, trưởng các đơn vị, đoàn thể cùng các viên chức được khen thưởng.

Hội nghị viên chức năm học 2021-2022

TS. Đinh Văn Tuyên - Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở đồng chủ trì

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và nhiệm vụ năm học 2021-2022. Báo cáo khẳng định Trường Cao đẳng Thương mại đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể: “Kết quả học tập, rèn luyện và tốt nghiệp, tỷ lệ điểm D-F đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tỷ lệ bỏ học giảm đáng kể. Tổ chức quản lý điều hành và sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện hoạt động của trường trong tình hình dịch bệnh kéo dài, quan tâm và khuyến khích các đối tượng sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện đạt các danh hiệu xuất sắc, giỏi, tiên tiến. Hoạt động hợp tác doanh nghiệp được tăng cường và phát triển tốt, Nhà trường duy trì và khai thác tối đa các mối quan hệ hiện có, thắt chặt thêm những mối quan hệ chiến lược, mở rộng thêm quan hệ với những đối tác mới. Tập thể Nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 và Cờ thi đua của Bộ Công Thương năm học 2020-2021Thành tích thi đua về Công tác Đảng, chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên tiếp tục được duy trì ở thành tích cao, liên tục…”.

TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở trình bày báo cáo

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 được xác định tại Hội nghị là là tiếp tục duy trì sự ổn định, thích ứng với tình hình thực tế; triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển Trường đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 với chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định là “Tăng cường sức mạnh đoàn kết, dân chủ; giữ vững ổn định, đẩy nhanh đổi mới, tạo các nguồn lực nhằm phát triển bền vững Trường Cao đẳng Thương mại”.

ThS. Nguyễn Thanh Phương - Thành viên Ban Thanh tra Nhân nhân báo cáo kết quả hoạt động giám sát

Hội nghị cũng đã nghe ThS. Nguyễn Thanh Phương - Thành viên Ban Thanh tra Nhân nhân dân báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 về các mặt như công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và phương hướng công tác năm học 2021-2022…

TS. Đinh Văn Tuyên -  Hiệu trưởng giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển, đặc biệt là nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động công tác của cán bộ, công chức, viên chức việc học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học để đưa vị thế của Trường Cao đẳng Thương mại xứng đáng là một trong những trường đào tạo chuyên sâu tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nhiều ý kiến được đại biểu đóng góp tại Hội nghị

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, TS. Đinh Văn Tuyên - Hiệu trưởng Nhà trường giải trình, trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi đồng thời thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đồng chí xin tiếp thu các ý kiến xây dựng tại hội nghị để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới; qua đó góp phần làm tăng cường hơn nữa sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong trường. Cũng tại Hội nghị này, Hiệu trưởng đã chỉ rõ những việc lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phải làm để cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, tạo đà vững chắc để tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng Thương mại phát triển bền vững về mọi mặt.

Nhà trường khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm học 2020-2021

Nhân dịp này, Nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng thưởng 10 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 02 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ cùng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác giảng dạy năm học 2020-2021.

Hội nghị biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 

Hội nghị đã thông qua nhiều vấn đề trọng tâm; đồng thời tổng kết các kết quả Trường đã đạt được trong năm học vừa qua cũng như những vấn đề cần khắc phục và hoàn thành. Qua đó, xác định rõ mục tiêu hàng đầu của Trường để tập thể cùng phấn đấu và nỗ lực trong những năm tiếp theo.