Lịch công tác tuần 52 từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

                         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 52
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

13/12

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/12

S

9h30

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: TA ngành KD XNK1, TA ngành Logistics 1

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/12

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: TA ngành QT khách sạn 1, TA ngành QTKD nhà hàng 1, TA ngành QT dịch vụ DL&LH 1

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

17/12

S

 

 

 

 

 

C

13h30

Đánh giá viên chức năm 2021

Chủ tịch HĐ trường; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ bảy

18/12

S

 

 

 

 

 

C