Lịch công tác tuần 51 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021

                        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 51
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

06/12

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

07/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

08/12

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Kế toán quản trị, Kế toán tài sản, Tổ chức công tác kế toán

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

09/12

S

8h00

Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và tập huấn triển khai NV năm học 2021-2022

Thành phần: BGH; TP: TCHC, TCKT, Đào tạo

Bộ Công Thương

Họp trực tuyến

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

10/12

S

8h00

Họp HĐ lương năm 2022

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Xét duyệt đề tài NCKH của Sinh viên

Hội đồng xét duyệt, giảng viên hướng dẫn & SV thực hiện đề tài

Phòng KHCN

Họp trực tuyến

Thứ bảy

11/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 12/12

S

7h30

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị đoàn thể, Trưởng, phó BM thuộc khoa, Trưởng ban TTND, CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

C