Lịch công tác tuần 48 từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

                         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 48
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

15/11

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

16/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

17/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

19/11

S

7h15

Tổ chức các hoạt động giao lưu theo kế hoạch 15 ngày 01/11/2021 của BCH CĐCS

Toàn thể đoàn viên công đoàn

BTV CĐCS

Sân bóng đá nhà trường

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

20/11

S

9h30

Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và đón nhận " Cờ thi đua của Chính phủ"

Chủ tịch HĐ trường; BGH; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể thuộc trường; Trưởng phó, các bộ môn thuộc khoa & khách mời

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 21/11

 

S

7h30

Talkshow "Xây dựng ý tưởng kinh doanh"

Thầy Vũ, đại diện Khoa QTKD, SV khóa 13, 14 thuộc khoa QTKD

Trung tâm ĐN, TT&HTSV

Trực tuyến

C