Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 2

Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo Danh sách SV làm Bài tập lớn (SBD-Mã đề tài) HK2, 2020-2021 đợt 2:

        -  Danh sách chi tiết: Xem tại đây

       Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng).

Thời gian đến Phòng sẽ gửi đề tài theo mail cá nhân sinh viên, nên sinh viên nào chưa nhận được mail thì liên hệ trực tiếp cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) hoặc cô Tâm (SĐT, Zalo: 0935.925.527) để nhận lại mail.