Lịch công tác tuần 44 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021

                     BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 44
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

18/10

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ bán hàng và tổ chức lực lượng bán, Quản trị bán hàng, Quản trị marketing, Quản trị thương hiệu

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ ba

19/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TH ngành Kế toán DN, TTTN ngành Kế toán DN, TH ngành Tài chính-Ngân hàng, TTTN ngành Tài chính-Ngân hàng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ tư

20/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TH ngành Marketing TM, TTTN ngành Marketing TM, TH ngành Marketing DL, TTTN ngành Marketing DL

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ năm

21/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TH ngành Kinh doanh XNK, TTTN ngành Kinh doanh XNK, TH ngành Logistics, TTTN ngành Logistics

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ sáu

22/10

S

8h00

Kiện toàn nhân sự các bộ môn nhằm đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội (lần 2)

Tập thể lãnh đạo; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

P.TC-HC

Phòng họp

10h00

Tiếp đoàn Kiểm tra NVQS Quận Thanh Khê

Đại diện BGH; TP.TCHC; Phó CHT

BCH Quân sự

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TH ngành QT khách sạn, TTTN ngành QT khách sạn, TH ngành QT nhà hàng và DV ăn uống, TTTN ngành QT nhà hàng và DV ăn uống

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email