Danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến tháng 6/2021

Để tạo điều kiện cho sinh viên Cao đẳng khóa 12 và cựu sinh viên có cơ hội tìm được việc làm phù hợp, hiện Nhà trường đã liên hệ 87 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 6 với nhiều vị trí hấp dẫn.

Sinh viên và cựu sinh viên có nhu cầu liên hệ cô Khuyên – Email: nguyenkhuyen89@gmail.com hoặc liên hệ qua số ĐT: 0905.868.030 để được tư vấn và hướng dẫn nộp hồ sơ.

* Xem chi tiết danh sách doanh nghiệp và vị trí tuyển dụng được cập nhật thường xuyên | tại đây