Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2021

 Trường Cao đẳng Thương mại - Trường công lập, thuộc Bộ Công Thương, 
tuyển sinh hệ chính quy (bậc cao đẳng, trung cấp) năm 2021 như sau:

------*-----


ĐÍNH KÈM

Phiếu xét tuyển bằng điểm thi THPT

Tải về

Phiếu xét tuyển bằng học bạ lớp 12

Tải về