Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (2020-2021) và chế độ chính sách HK2 (2020-2021)

Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có thắc mắc liên hệ P. Đào tạo (Cô Vân) chậm nhất đến 15h00 ngày 05/04/2021. Sau thời gian trên mọi thắc mắc Nhà trường không giải quyết.

1. Danh sách SV được hưởng học bổng KKHT HK1 (2020-2021)

2. Danh sách SV được hưởng chính sách miễn giảm học phí HK2 (2020-2021)

3. Danh sách SV được hưởng chế độ chính sách nội trú HK2 (2020-2021)