Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 (SBD-Phòng thi)

Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK1, năm học 2020-2021 (SBD-Phòng thi):

-  Danh sách thi: Xem tại đây.

-  Danh sách sinh viên không đủ tư cách dự thi: Xem tại đây. Lưu ý: Danh sách này sẽ có bổ sung đối với các lớp còn học bù, vì vậy sinh viên chú ý cập nhật ở giảng viên giảng dạy lớp học phần.

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng (SĐT, Zalo: 0395.311.625) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng).